Zabawy Barbórkowe

Super User
Kategoria:
 
Dział Kadr i Spraw Socjalnych informuje, iż w dniu 13.11.2019 r. od godziny 6:00 na Sali Wypłat prowadzona będzie sprzedaż zaproszeń na:
COMBER BABSKI I KARCZMĘ PIWNĄ, które odbędą się w dniu 06.12.2019 r.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, w związku z tym, jedna osoba ma możliwość zakupu tylko 1 zaproszenia
 
Cena zaproszenia wynosi:
100 zł/przy dochodzie do 2100 zł/os. 110 zł/przy dochodzie powyżej 2100 zł/os.
 
Comber Babski odbędzie się w KG „Jubilat” w Bogatyni o godz. 19:00.
Karczma Piwna odbędzie się w Sali Zbornej w Kopalni o godz. 19:00.
Informacje dotyczące transportu:
Dla uczestników zostanie zapewniony transport.
W związku z powyższym przy zakupie zaproszenia należy podać przystanek wsiadania.
*Odjazd ze Zgorzelca i okolic na imprezy o godz. 18:00 według przystanków pracowniczych.
*Odjazd z Bogatyni i okolic na Karczmę piwną o godz. 18:30 według przystanków pracowniczych.
*Odjazd po Karczmie Piwnej do miejsc zamieszkania o godz. 23:15.
*Odjazd po Karczmie Piwnej na Wspólną Zabawę w KG Jubilat w Bogatyni o godz. 23:15.
*Powroty z KG „Jubilat” do miejsc zamieszkania w godzinach: 00:00, 02:30 oraz 04:15.
Informacje dodatkowe:
1. Należność za zabawy uczestnicy regulują w następujący sposób: z najbliższego wynagrodzenia zostanie potrącona należność za zabawę oraz podatek dochodowy od wartości dofinansowania z Funduszu. Przy zapisie należy wypełnić druk zgłoszenie uczestnictwa w imprezie.
2. Pracownicy, którzy kupili zaproszenie i z jakiegoś powodu nie będą mogli uczestniczyć w imprezie, proszeni są o
zwrot zaproszenia do Działu DLK, wówczas zostanie ono rozdysponowane dla osoby oczekującej w rezerwie.
3. Zaproszenie na Karczmę Piwną oraz Comber Babski ważne będzie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość, którym należy wylegitymować się przy wejściu.
4. Comber Babski i Karczma Piwna dedykowane są przede wszystkim pracownikom.
5. W ramach wolnych miejsc, istnieje możliwość zakupu
zaproszenia za ulgową odpłatnością dla emeryta,
a w następnej kolejności za pełną odpłatnością
dla pracowników PGE GiEK S.A. (byli pracownicy
Oddziału KWB Turów) oraz pracowników PGE Systemy.

Wstęp na Karczmę Piwną tylko w galowych
mundurach górniczych.
Panie mile widziane w mundurach
górniczych.
tel. 5-587, 5-643, 5-789