Wypłata dofinansowań

Super User
Kategoria:

informuje, że od dnia 26.08.2019r. rozpoczyna wypłatę dofinansowań do wypoczynku letniego dla dzieci członków związku, które uczestniczyły w koloniach i obozach organizowanych w tym roku przez Dział Kadr i Spraw Socjalnych w wysokości 100 złna każde dziecko. W przypadku przynależności obojgarodziców do naszej organizacji zakładowej dofinansowanie przysługujekażdemu z nich. Więcej informacji w biurze związku pokój 118 w Dyrekcji parter lub telefonicznie 5 687.