Spotkanie zespołu trójstronnego

Super User
Kategoria:
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Zespołu Trójstronnego ds. Węgla Brunatnego.
 
Głównym tematem spotkania była strategia produkcji energii z węgla brunatnego i przyjęty przez Rząd dokument określający tę strategię. Strona Społeczna Kopalni Turów była reprezentowana przez: Bogumiła Tyszkiewicz, Piotra Kubisia, Mieczysława Krupińskiego. Podczas trwania obrad Zespołu wybrano na współprzewodniczącego Zespołu Trójstronnego Leszka Sondaja w miejsce Stanisława Żuka.
 
Podczas spotkania Minister Tobiszewski zapewnił, że zgodnie z przyjętą przez Rząd strategią węgiel brunatny i kamienny będą głównymi paliwami wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej. podczas trwania zespołu poruszono temat uprawnień emerytalnych - dot. "emerytur górniczych". Problem dotyczy w szczególności pracowników Konina i Adamowa.