Wybory związkowe na X kadencję lata 2018r – 2022r.

Super User
Kategoria:

Wybory związkowe na X kadencję lata 2018r – 2022r.


Informujemy członków związku zawodowego NZZG KWB Turów o rozpoczynających się wyborach związkowych na kadencję 2018r. - 2022r. w podstawowych komórkach organizacyjnych – wydziałach, działach, oddziałach.
W związku z upływem czteroletniej kadencji władz Niezależnego Związku Zawodowego Górników KWB Turów Uchwałą Nr 6 / 2018r Zarządu NZZG KWB Turów z dnia 25.01.2018 r. została powołana Komisja Koordynująca Przebieg Wyborów, która przeprowadzi w dniach od 01.03.2018r do 30.03.2018 r wybory stopnia zakładowego.


Wybory dotyczą :
1. Mężów zaufania i zastępców.
2. Delegatów - Zebranie Delegatów Oddziałowej Organizacji Związkowej.
3. Zarządów Oddziałowej Organizacji Związkowej.
4. Delegatów - Ogólnego Zebrania Delegatów Związku.


Komisja informuje, że zgłoszenia kandydatów pisemnie należy składać w biurze Związku pokój 118 w dyrekcji w terminie od 01.02.2018 r. do 16.02.2018 r.
Kandydatury zgłaszamy pisemnie na specjalnych drukach zgłoszeniowych dostępnych
w siedzibie związku.
Kandydatem może być każdy członek NZZG KWB Turów - nie ogranicza
się liczby kandydatów.
Informujemy że Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Delegatów NZZG KWB Turów odbędzie się w dniu 18.05.2018r.
Zwracamy się do wszystkich członków związku o aktywny udział w wyborach.

 

Komisja Koordynująca
Przebieg Wyborów
NZZG KWB Turów