Jak wykorzystamy zaległy urlop

Kategoria:

Od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców, tzw. ustawa deregulacyjna. Dokonuje ona zmiany Kodeksu pracy w zakresie terminu udzielenia zaległego urlopu. W aktualnym stanie prawnym pracodawca musi udzielić zaległego urlopu za dany rok do końca marca roku następnego, natomiast zgodnie z nowelizacją - do końca września następnego roku.

Nowe przepisy, jeszcze przed ich wejściem w życie, wzbudziły wiele wątpliwości co do terminu udzielenia zaległego urlopu za 2011 r. Kwestią sporną było, czy w tej sprawie należy stosować dotychczasowe zasady, czy też stosować nowe przepisy, tj. udzielać zaległego urlopu do końca września przyszłego roku. Te różnice w interpretacji stały się powodem wydania w ww.j sprawie opinii przez Główny Inspektorat Pracy oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (stanowiska z dnia 5 grudnia br.). W odpowiedzi na zapytanie Wydawnictwa Gazeta Podatkowa oba te urzędy zgodziły się z poglądem, że zaległy urlop za 2011 r. będzie można wykorzystać do końca września 2012 r., a więc zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku. Ustawa nowelizująca nie zawiera bowiem przepisów przejściowych, które pozwalałyby na przyjęcie odmiennej koncepcji.

Źródło: Gazeta Podatkowa nr 99 (827) z dn. 2011.12.12 , onet.pl