Stanowisko NZZG KWB Turów z dnia 23.11.2011r.

Kategoria:

Spis treści

 

 

Zarząd NZZG KWB Turów przeciwny jest wprowadzenia w PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów - Programu Dobrowolnych Odejść.

Zarząd NZZG KWB Turów działając w trosce o los naszego przedsiębiorstwa i zatrudnionych w nim pracowników, będzie przeciwny wejścia w stronę Porozumienia,

Zawarcie Porozumienia oznaczałoby wprost naszą zgodę na zwolnienia pracowników – w tym zwolnienia grupowe - a przez co, rezygnację z stosowania Umowy Społecznej.

Natomiast inicjatywę Zarządu PGE GiEK S.A. popartą przez Dyrekcję Oddziału KWB Turów traktujemy, jako jednoznaczną próbę ominięcia zapisów Umowy Społecznej w celu przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Zwracamy się do Zarządu PGE GiEK S.A. oraz Dyrekcji Oddziału KWB Turów o ostateczną analizę zasadności wprowadzenia PDO, ze względu na nieodwracalne negatywne skutki społeczne jego wdrożenia.

Niezależnie od powyższego, NZZG KWB Turów przedstawia przykładowe uwagi, które wzbudzają szereg interpretacyjnych wątpliwości:

1.Wnosimy o formalno – prawne uzasadnienie wprowadzenia zapisów § 3 ust.3 i 4 (m.in. wyłączenia praw odszkodowań, rekompensat oraz zaspokojenie wszelkich roszczeń) 2.definicja pojęcia „Pracownik”- wynika z niej, że w Programie Dobrowolnych odejść może uczestniczyć jedynie pracownik objęty gwarancjami Umowy Społecznej z 30 grudnia 2004 roku, – dlaczego inni nie mogą?. Dodatkowo, należy zauważyć, że z przedmiotowej definicji nie wynika, o jakich gwarancjach Umowy Społecznej jest mowa? Tymczasem, dla przykładu, w świetle Umowy Społecznej, pracownik może być objęty wszystkimi gwarancjami, za wyjątkiem gwarancji zatrudnienia Umowy Społecznej). Definicja przeczy proponowanym rozwiązaniom wynikającym z zapisów §

2. Nie uzasadnia się wprowadzenia 6-cio miesięcznego upływu czasu do nabycia prawa do świadczenia emerytalnego.