Ubezpieczenia po nowemu

Kategoria:

 

 

Opcja 1 - składka 55,20 zł

Opcja 2 - składka 75,30 zł

Opcja 3 - składka 86,00 zł

Opcja 4 - składka 90,90 zł

Opcja 5 - składka 106,60 zł

Opcja 8 - składka 93,00 zł.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy wypełnić deklarację przystąpienie do ubezpieczenia wg wzorów. Do ubezpieczenia można przystąpić w każdym momencie, ale pracownicy, którzy przystąpią do ubezpieczenia od 1.11.2011 r. będą zwolnieni z karencji. W celu przystąpienia do ubezpieczenia od 1 listopada należy wypełnić i złożyć deklarację u pianistki lub bezpośrednio w Dziale FZ (p.205) w nieprzekraczalnym terminie do 17.10.2011 r. Jednocześnie informujemy, że na dysku O: w katalogu /Dział Księgowości Zarobkowej - Rachuba FZ /Ubezpieczenia zostały zamieszczone druki deklaracji oraz wzory wypełnionych deklaracji. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Księgowości Zarobkowej FZ p.205 tel. 5-729.

[/html][/fluid]