Program

Kategoria:

zbMój program

Wszyscy chcemy żyć w demokratycznym i sprawiedliwym państwie. W kraju, w którym ludzka praca jest szanowana godziwie wynagradzana, w którym dostęp do edukacji i opieki medycznej jest faktem, a nie hasłem wyborczym. Mamy prawo do poczucia bezpieczeństwa, wzajemnej tolerancji i swobody wyrażania własnych poglądów. Nie chcemy żyć w państwie, w którym władza podburza i przeciwstawia sobie różne środowiska. Nie chcemy żyć w państwie, w którym dialog społeczny zastąpiły podsłuchy, inwigilacja i prowokacje, w którym co chwila pod znakiem zapytania stawiane są prawa pracownicze, bezpieczeństwo emerytur i rent.

Walka prawicy niszczy kraj


Od sześciu lat jesteśmy świadkami wojny polsko-polskiej. Dwa prawicowe ugrupowania toczą ze sobą zacięty bój. Jego efektem jest podzielone i skłócone społeczeństwo oraz coraz bardziej niewydolne państwo. Świadczy o tym stan służby zdrowia, edukacji, infrastruktury drogowej i kolejowej. Likwiduje się szkoły, utrudnia dostęp do lekarzy, zamyka połączenia autobusowe i kolejowe. Nie lepiej jest z systemem ubezpieczeń społecznych. Renty i zasiłki socjalne są często żenująco niskie. Służby ratunkowe są niedoinwestowane, a przecież ich funkcjonowanie nie może w całości podlegać prawom wolnego rynku. Zostały powołane, by służyć wszystkim obywatelom. Na ich funkcjonowanie każdy z nas płaci podatki i ma prawo oczekiwać, że będą one prawidłowo działać. Tego wymagają podstawowe zasady uczciwości państwa wobec obywatela. Nie może być tak, że najsłabsi ekonomicznie członkowie naszego społeczeństwa są upośledzeni w dostępie do służby zdrowia. Nie może być tak, że najnowocześniejsze świadczenia medyczne dostępne są wyłącznie dla ludzi zamożnych. Domagamy się, by były dostępne dla wszystkich! To nie jest komunizm, jak twierdzą nasi przeciwnicy – to jest humanitaryzm!

Jest możliwość wyboru


Polacy nie są skazani na wybór między prawicą obietnic a prawicą martyrologii i nienawiści. Jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, partia, która nie skłóca między sobą ludzi, ale ich jednoczy. Chce dalszej decentralizacji państwa i wzmocnienia samorządności. Domaga się rzeczywistego, a nie pozorowanego dialogu społecznego. Domaga się poszanowania praw pracowniczych oraz skutecznej walki z bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Domaga się odpowiedzialności państwa za politykę zdrowotną. Dążenie do rozwiązania tych istotnych dla ludzi problemów jest istotą lewicowości. Z mandatem społecznego zaufania Sojusz Lewicy Demokratycznej może odmienić na lepsze jakość polskiego życia. Warto jego ofertę przemyśleć, by w październiku bez obaw na nią zagłosować!

O sobie


Jestem Dolnoślązakiem. Urodziłem się w Lubawce koło Kamiennej Góry. Życie zawodowe i osobiste związałem z Zagłębiem Miedziowym. Przez osiem lat pracowałem jako górnik, na dole, w kopalni „Lubin”. Równolegle studiowałem na Wydziale Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Ukończyłem też Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (program MBA).Połączenie wiedzy magistra inżyniera górnictwa i magistra ekonomii już od wielu lat pozwala mi na efektywne kierowanie Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu Miedziowego oraz na skuteczne reprezentowanie w Sejmie RP interesów mieszkańców całego naszego regionu. W 1992 roku kierowałem 32 dniowym strajkiem w obronie “Polskiej Miedzi”. Dzięki naszemu zwycięstwu skarb państwa nie utracił pakietu kontrolnego w KGHM, a pracownicy zyskali 15-procentowy pakiet bezpłatnych akcji, stając się faktycznym współwłaścicielem firmy.

zb1 Nie ma Polski A i B


Lokomotywą gospodarczą Dolnego Śląska jest KGHM – światowy koncern, który co roku przynosi zyski liczone w miliardach złotych. Jednak pieniądze te nie są w wystarczającym stopniu inwestowane w rozwój regionu, ale przeznaczane na doraźne cele polityków z warszawki. Dlatego w odległości 40 - 50 km od siedziby miedziowej spółki mamy do czynienia ze strukturalnym bezrobociem przekraczającym 25 procent. To poziom dwukrotnie wyższy niż średnia krajowa.
To ogromny, niewykorzystany potencjał ludzki. Przy mądrze prowadzonej polityce inwestycyjnej wszystkie gminy i powiaty naszego regionu powinny się dynamicznie rozwijać oraz stanowić naturalne zaplecze usługowe i wypoczynkowe dla Polskiej Miedzi.

zb2