Apel OPZZ

Kategoria:

Głosuj na RYSZARDA ZBRZYZNEGO

nr 1 na liście SLD

APEL RADY OPZZ O GŁOSOWANIE NA ZWIĄZKOWYCH KANDYDATÓW I POPARCIE ZWIĄZKOWEGO PROGRAMU

9 października odbędą się wybory parlamentarne - niezwykle ważne dla przyszłości. Tego dnia podejmujemy decyzję, jak Polska będzie rządzona przez następne lata. Po czterech latach postępującej deregulacji naszego państwa, podwyżek cen, za którymi nie szły podwyżki płac, komercjalizacji systemu ochrony zdrowia i edukacji - czas na zmiany. Nie powinniśmy zmarnować tej szansy. Nie możemy pozwolić, by przez kolejne cztery lata Polską rządziła ekipa, która jawnie podważa prawa pracownicze i związkowe. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych poprzez głosy swoich członków powinno wpływać na rzeczywistość w naszym państwie i domagać się między innymi:

• zwiększenia liczby miejsc pracy w Polsce,

• godnej płacy minimalnej na poziomie 50% przeciętnego wynagrodzenia,

• obniżenia podatku dla najmniej zarabiających,

• prawa do emerytury po 35 i 40 latach pracy zawodowej,

• podniesienia dramatycznie niskich progów podatkowych uprawniających do pomocy    społecznej i świadczeń rodzinnych,

• ratyfikacji konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i Europejskiej Kart Społecznej oraz    przyjęcia Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Zagłosujmy na związkowych kandydatów i kandydatki w wyborach parlamentarnych, którym OPZZ udzieliło poparcia! Potrzebujemy reprezentantów związkowych idei w Parlamencie! 9 października wybierzemy nowy Sejm i Senat. Nie pozwólmy, by rządzili nami ludzie którzy zamiast wsłuchiwać się w potrzeby społeczeństwa i prowadzić dialog społeczny, uprawiają monolog na konferencjach prasowych! 9 października zadecydujemy, czy następne cztery lata będą upływały pod znakiem medialnych sztuczek, czy też doczekamy się w końcu realnych decyzji na rzecz społecznych równych szans dla wszystkich. Polska potrzebuje zmian – społeczna gospodarka rynkowa nie może być dalej pustym. Stawiając krzyżyk na karcie wyborczej zadecydujemy o kształcie systemu emerytalnego, o losach szkół i szpitali, o pracy dla młodych, o wsparciu dla rodzin, o skali ubóstwa w Polsce, ale przede wszystkim o naszej wspólnej przyszłości. To wszystko są tak ważne sprawy, że nie możemy do tego, aby inni decydowali za nas. Mamy prawo wyborcze i musimy z niego skorzystać. Nie wszystkie partie polityczne mają programy wyborcze zgodne z postulatami OPZZ zatem głosujmy rozważnie – kierujmy się konkretami, a nie politycznym wizerunkiem! Apelujemy – 9 października zagłosuj na naszych przedstawicieli do parlamentu! Szansą na skuteczność OPZZ są jego reprezentanci w Sejmie i Senacie RP!