Edukacja dla wszystkich?

Kategoria:

Najważniejszym czynnikiem (kapitałem) każdej organizacji są zatrudnieni w niej ludzie."

 

Ich właściwe kwalifikacje, motywacja, skłonność do uczenia się i rozwoju stanowią w zmieniającym się środowisku biznesowym jeden z kluczowych czynników sukcesu.

W dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach zarządzanie tym zasobem jest dziś tak samo ważne jak budowa strategii, zarządzanie finansami, ponieważ to ludzie właśnie tworzą firmę i od trafności ich decyzji zależy efektywność zarówno całego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych komórek organizacyjnych.”

Taki zapis znajduje się na internetowej stronie naszej firmy.

Na podstawie tego zapisu można wnioskować, że w naszej kopalni pracownicy mogą liczyć na wsparcie ze strony pracodawcy, kiedy pragną podwyższać kwalifikacje lub kontynuować naukę. Ale czy tak jest?

Prawie tak, ale... Na dofinansowanie edukacji w różnych formach (diety, zwrot kosztów podróży, czesne) czy urlop szkolny mogą liczyć zwłaszcza pracownicy z krótkim stażem pracy (np. pół roku, rok). Jeśli zaś chodzi o pracowników z długim stażem pracy to na ogół słyszą, że „po co im szkoła” na ich miejscu pracy albo, że ten profil, kierunek nie jest potrzebny w naszym zakładzie. Na zdrowy rozsądek powinno być odwrotnie to znaczy, że pracownicy, którzy pracują w kopalni kilka czy kilkanaście lat nie powinni mieć żadnych trudności jeśli wyrażą chęć podnoszenia kwalifikacji, natomiast nowo zatrudnieni powinni przepracować parę lat w zakładzie czyli najpierw się wykazać, zasłużyć dla zakładu.

Oczywiście podnoszenie kwalifikacji przez pracowników i dofinansowane przez zakład ma służyć zakładowi, dlatego logicznym jest że zarząd decyduje o formach i zakresie pomocy dla pracownika.

Jednak moim zdaniem (może nie tylko moim?)zarząd w tej dziedzinie ma dość dużą swobodę, której nadużywa. Dlatego może warto rozważyć czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie regulaminu, z którego wynikałoby jakimi kwalifikacjami, specjalnościami i kierunkami jest zainteresowany zarząd (oczywiście z punktu przydatności w zakładzie), pracownik, zaś decydując się na podnoszenie kwalifikacji zgodne z oczekiwaniami zakładu ma zapewnioną pomoc ze strony zakładu.