Inflacja najtrudniejszy problem roku

Kategoria:

Radykalnie drożeją artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, remontowo-budowlane i książki. Od nowego roku podrożała energia elektryczna i czwarty już raz w okresie ostatnich dwunastu miesięcy drożeje gaz.

Ma to bezpośrednie przełożenie na koszty utrzymania przeciętnej rodziny. Wiadomo, że najbardziej podwyżki cen odczują najmniej zarabiający, przeważnie młode małżeństwa, albo długoletni pracownicy wykonujący zawody z niskim uposażeniem nie mając możliwości awansu finansowego. Ci, których zarobki stoją w miejscu, niekiedy od lat, odczuwają dotkliwie taką sytuację. Nie tylko dlatego, że innym zaczyna powodzić się lepiej, ale przede wszystkim z powodu pogarszania się ich sytuacji materialnej. Wszak ceny, jeśli nawet powoli, to drastycznie rosną, a inflacja sprawia, że ich skromne wynagrodzenia przedstawiają coraz mniejszą wartość, ich siła nabywcza coraz bardziej się kurczy i coraz trudniej utrzymać rodzinę.

Jest to trudna sytuacja, nie do pozazdroszczenia. Ich problemy finansowe rosną wprost proporcjonalnie do rosnących cen. Pracownicy w grupach zawodów na których górne stawki zaszeregowania zaczynają się na 6 kategorii, a kończą się na 7 lub 8 grupie, są w najgorszej sytuacji płacowej, bez możliwości podwyżki, mając za sobą wieloletni staż pracy a przed sobą również wiele lat do wieku emerytalnego. Nie chcielibyśmy doprowadzić przecież do takiej sytuacji, żeby pracownicy zatrudnieni w tak dużej firmie jak kopalnia, musieli korzystać ze świadczeń pomocy społecznej. Dotyczy to np: sprzątaczek, łaziennych, portierów, robotników przy pracach prostych, praczy odzieży, wartowników i konwojentów itd. Dlatego też NZZG uważa za słuszne i uzasadnione, że tej grupie pracowników powinniśmy podnieść górną granicę stawek, co dałoby możliwość awansu płacowego na zasadach jakie obowiązują w innych zawodach.

Wprowadzenie powyższych zmian również uatrakcyjniło by znacznie wykonywana pracę, bo wiadomo nie od dziś, że pracuje się nie dla idei tylko dla pieniędzy bo one przede wszystkim dają satysfakcję za wykonana pracę i są gwarantem godnego przejścia przez życie. Powinniśmy również pamiętać o tych pracownikach podczas wdrażania w życie wskaźnika inflacyjnego, że każda procentowa podwyżka powiększa dysproporcje płacowe i rozbieganie się tabeli wynagrodzeń . Wiadomo, że ten kto ma więcej, dostałby dużo, a ten, kto zarabia mało otrzymałby parę groszy. NZZG stoi na stanowisku wprowadzenia jednakowych podwyżek kwotowych w 2008 r. dla wszystkich pracowników kopalni. NZZG z wnioskiem do Zarządu Kopalni o wprowadzenie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego w powyższej sprawie pismem z dnia 4 grudnia 2008 r.